Home Udalosti

Latest Past Udalosti

Duchovné cvičenia pre zranených umelým potratom

Centrum Božieho milosrdenstva Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Duchovné cvičenia spojené s modlitbou oslobodenia a uzdravenia po umelom potrate.   Vedie: páter Artur Cierlicki SAC

Duchovné cvičenia pre zranených spontánnym potratom

Centrum Božieho milosrdenstva Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Duchovné cvičenia spojené s modlitbou oslobodenia a uzdravenia po spontánnom potrate určené pre matky i otcov.   Vedie: páter Artur Cierlicki SAC