Home Milujúca náruč Sedembolestnej

Milujúca náruč Sedembolestnej

Milujúca náruč Sedembolestnej
Milujúca náruč Sedembolestnej (ďalej len MNS) je modlitbové spoločenstvo živého ruženca k Sedembolestnej Panne Márii. Každý člen dobrovoľne prijíma na seba záväzok modlitby jednej sedmičky z ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, ktorá mu je pridelená na základe jeho žiadosti o vstup do Spoločenstva a ktorú sa dobrovoľne zaväzuje modliť do konca svojho života.

1. Hlavný úmysel modlitieb MNS je odprosenie Najsvätejšej Trojice za nespočetné vraždy počatých nenarodenych detí.

2. úmysel bude sa obmieňať mesačne
– napr. január – za svetských vládcov, aby ich Boh  obdaril svojou  múdrosťou,
– február – za svetlo života pre všetkých, ktorí sa podieľajù na umelých potratoch a oplodneniach a ktorí s tým súhlasia

3. úmysel môže pripojiť každý člen MNS svoj vlastný a tak vytvoríme vzájomnosť modlitieb na úmysly členov.

 

Dobrovoľný členský príspevok je 7€ ročne.

Každý nový člen dostáva potvrdenie o členstve s vyobrazením Máriinej bolesti, ktorá mu bola pridelená a ruženec k Sedembolestnej Panne Márii.

Za členov MNS je raz mesačne slúžená svätá omša.

 

MNS funguje s podporou dobrovoľných členských a ďalších dobrovoľných príspevkov, z ktorých pokrýva náklady na chod MNS (tlač obrázkov, vyhotovenie ružencov, usporiadanie modlitebných stretnutí …) a na pomoc tehotným mamičkám, trpiacim a núdzným ( na zakladné potreby, potraviny, lieky a pod.).

 

Dobrovoľný príspevok možno uhradiť na účet: IBAN: SK69 1100 0000 0029 4109 8432

 

V prípade záujmu o členstvo v MNS kontaktujte: mns@milujucanaruc.sk, +421 940 619 889

 

požehnanie otca biskupa Kuboša