Logo

Logo, o logu

Keď sv. Pavol píše Solúnčanom svoj prvý list a vysvetľuje im svoje pôsobenie, keď boli medzi nimi, hovorí o láske, ktorú prirovnáva k tej nežnej materinskej. Píše: „boli sme medzi vami (…), ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život“. Zároveň ale táto láska mala aj črty lásky otcovej: „každého z vás, ako otec svoje deti sme prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy.“

Nádherným spôsobom vyjadril túto lásku, ktorá pramení v Bohu, Rembrandt, keď maľoval obraz: „Návrat márnotratného syna“. Obraz ukazuje moment stretnutia biblického Milosrdného Otca so svojim synom, ktorý premárnil svoj podiel z otcovho majetku. V stvárnenej scéne na obraze, otec túli syna, objímajúc ho. Aj keď na prvý pohlaď je ťažko si to všimnúť, dlaň jeho pravej ruky je dlaňou jemnou ako dlaň ženy-matky, a dlaň ruky ľavej je dlaňou muža-otca, pooraná vráskami, pevnejšia, silnejšia, s kratšími prstami. Ide o lásku, ktorá z jednej strany je láskou veľmi jemnou, nežnou, lásku, ktorú možno priložiť na ranu, ale zároveň je to láska, ktorá vyžaduje podriadenie sa nemenným pravidlám, prikázaniam.

Úryvok z listu sv. Pavla a zároveň obraz Rembrandta, sa pre nás stali inšpiráciou pri tvorbe nie len loga „Milujúcej náruče“ ale sú podstatou celej našej misie. Aby každý, kto dospeje k návratu k Nebeskému Otcovi, čí zatúži prísť k Nemu so svojou bolesťou, mohol zakúsiť tú pravú lásku, ktorú prežil biblický márnotratný syn.

Verzie loga