Home Pomôžeme Ti

Pomôžeme Ti

Pomôžeme Ti
Pomôžeme Ti, povzbudíme, usmerníme, neodsúdime, ale otvoríme milujúcu náruč,

 • ak sa chceš rozprávať o svojom probléme,
 • ak sa chceš poradiť,
 • ak potrebuješ konkrétnu pomoc,
 • ak ťa vyhodili z domu,
 • ak ťa nútia na umelý potrat,
 • ak nevidíš riešenie svojej situácie a zúfaš si,
 • ak sa ti vyhrážajú a cítiš psychický nátlak k potratu,
 • ak vnímaš neistotu a nevidíš východisko z nečakaného tehotenstva,
 • ak si podstúpila umelý potrat a potrebuješ uzdravenie a aj tvoj partner,
 • ak si dobrovoľne či nedobrovoľne asistoval pri umelom potrate,
 • ak túžite po dieťatku a ono neprichádza,
 • ak ste prišli o dieťa pri spontánnom potrate a bolesť je veľká,

môžeš/môžete sa v dôvere na nás obrátiť.


Vyber si slobodne, komu z nás zavoláš, komu napíšeš.