Home

O nás

O nás, kto sme
Sme malé dielo Božej prozreteľnosti. Sme Božia odpoveď na utrpenie tých, ktorí trpia zraneniami, ktoré vznikli v dôsledku spontánnych či umelých potratov, ale aj tých, ktorí trpia nemožnosťou priviesť na svet vytúžené dieťa.

Keďže ľudská moc a pýcha sa postavili nad Božími zákonmi života, Boh vo svojej láske a svojom nekonečnom milosrdenstve prišiel s vnuknutím, aby sme pomohli tým, ktorí boli oklamaní kniežaťom tohoto sveta, diablom. Žijeme v časoch, kedy Boží nepriateľ nás klame tým, že to my – ľudia, sme tí, ktorí rozhodujú o tom kto bude či nebude žiť, že svet a život si môžeme zariadiť podľa svojich predstav, podľa vlastných zákonov a pravidiel. Ten, ktorý priniesol do tohto sveta zlo, nenávisť, choroby, bolesť, snaží sa potom zo všetkého utrpenia obviniť Pána Boha a naňho zhodiť všetku zodpovednosť.

Boh nás pozval do spolupráce s Ním v spoločenstve, v ktorom chce uzdravovať z následkov hriechu, zla, ktoré sa nás dotklo či už vlastným pričinením a spoluprácou s týmto zlom, alebo sme boli oklamaní, alebo za ktoré ani nemôžeme a náš podiel viny je nám zatiaľ neznámy.

Sme Kristovými vyslancami, ako píše sv. Pavol:
Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5,14-20)