Home Anjelská pošta

Anjelská pošta

Anjelská pošta
Anjelská pošta sú listy, ktoré mamičky, či obaja rodičia, napísali svojim potrateným deťom v rámci duchovných cvičení „Milujúca náruč.“ Tieto listy sú dôležitou súčasťou uzdravujúceho procesu po potrate. Sú vyjadrením lásky, bolesti i nádeje. Zverejnené sú zo súhlasom autorov a nie sú štylisticky upravované.